رييس جمهوري گفت: دولت احمدي نژاد پاك ترين دولت تاريخ ايران و احمدي نژاد قطره اي از اقيانوس بيكران ملت است.
 
به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، دكتر «محمود احمدي نژاد» عصر دوشنبه طي سخناني در همايش تقدير از «خادم بي ادعاي ملت ايران» در سالن همايش موسسه فرهنگي سيدالشهدا(ع) افزود: توهين بسياري به اين دولت كردند، بطوريكه در تاريخ ايران سابقه نداشته كه مجموعه اي تا بدين حد مورد توهين قرار گيرد.

وي گفت: ما اين سينه مان را براي هر چيز و هر سرنيزه اي آماده كرده ايم، اما محال است يك كلمه خلاف عدالت و حقوق ملت صحبت كنيم.

رييس دولت دهم با اشاره به سخنان معاون رييس جمهوري آمريكا در جمع يهوديان گفت: اين مسوول آمريكايي گفته بود موفق شده بوديم كه در مورد ايران به خوبي پيش برويم و به تعبيري ايران را در گوشه رينگ قرار داده بوديم، اما به يكباره كساني پيدا شدند دولت را در دست گرفتند، در دنيا راه افتاده و آمريكا را منزوي كردند و حق هسته اي ايران را در دنيا به كرسي نشاندند.

احمدي نژاد ادامه داد: معاون رييس جمهوري آمريكا همچنين گفته بود، حدود يك سال و نيم است كه توانسته ايم دولت احمدي نژاد را مهار كنيم و به شما اطمينان مي دهم كه احمدي نژاد نابود خواهد شد.
رييس جمهوري به اين مقام آمريكايي گفت: احمدي نژاد كسي نيست، او قطره اي از اقيانوس بي كران ملت ايران است.
رييس جمهوري با بيان اينكه افتخارمان اين است كه زير بار زور نمي رويم، افزود: اربابي داريم كه خواهد آمد و به اتفاق او آنچنان حالتان را خواهيم گرفت كه در تاريخ ثبت شود.
احمدي نژاد همچنين با اشاره به سفر خود به لبنان در سال ۸۹، گفت: رييس رژيم صهيونيستي قبل از آن سفر، صحبتي داشت، آنها از ما دلخور و ناراحت هستند. ۶۰ سال تلاش كردند براي خود مشروعيت به وجود بياورند اما فردي پيدا شد كه با دو سووال بساط آنها را برهم ريخت.
رييس جمهوري ادامه داد: رژيم صهيونيستي گفته بود بايد كاري كنيم كه نام احمدي نژاد به ننگ تبديل شود، در ايران كسي حاضر نباشد عكسي با او بگيرد يا جرات حمايت از وي را داشته باشد.
وي گفت: جمعي از خادمان و پاكان را حذف كردند، بسياري در كشور غصه خوردند. خطاب به آنها مي گويم، هرگاه خواستيد غصه بخورديد و دلتان شكست، براي يك حقيقت ديگر غصه دار شويد.
احمدي نژاد ادامه داد: مگر باور نداريد كه امام هست، زنده و حاضر است و حق حكومت جهاني متعلق به امام(عج) است. يكهزار و ۱۷۰ سال امام(عج) را خانه نشين و حذف كردند و حق امام(عج) را گرفتند.
رييس جمهوري گفت: چند صد سال است كه مي گوييم پيروان و عاشقان امام(عج) هستيم. آيا عاشق و پيرو امام(عج) ماموريتي جز برگرداندن امام(عج) به راس حكومت دارد.
رييس قوه مجريه افزود: اگر مي خواهيد غصه بخوريد غصه تان براي امام زمان(عج) باشد، كسي كه مظلومترين مظلومان عالم در تاريخ است.
احمدي نژاد با يادآوري اين نكته كه انقلاب عظيم اسلامي براي بازگرداندن امام(عج) به حكومتي جهاني است، ادامه داد: بالاترين غصه آن است كه اين ماموريت به فراموشي سپرده شود و البته به فضل الهي چنين نخواهد شد و راه روشن است.
رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: به فضل الهي، آن روز در آينده نزديك خواهد رسيد كه كاخ هاي سرخ و سفيد بر سر اربابان جهاني فرو بريزد و پرچم توحيد، عدالت و نجات در همه عالم به اهتزاز درآيد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه خدا را سپاسگزارم در چنين روزي توفيق زيارت جمعي از عاشقان مخلص امام زمان(عج) را پيدا كردم، افزود: روز ميلاد امام زمان(عج) است و بهترين سخن نيز مربوط به ايشان است.
احمدي نژاد گفت: نه تنها در روز ولادت امام زمان(عج) بلكه هر روز ذكر دل و انديشه ما بايد به سمت امام(عج) و در خدمت او باشد.
رييس جمهوري با يادآوري اينكه انسان بالاترين موضوع هستي است، خاطرنشان كرد: خدا همه عالم را براي انسان خلق كرده است.
وي با اشاره به اينكه زندگي انسان داراي سه مرحله است، افزود: مرحله نخست از ازل تا ورود به اين دنياست، و زندگي در اين دنيا نيز دوره بعدي را شامل مي شود.
احمدي نژاد مرحله سوم را، دوره پس از اين دنيا تا ابد ذكر و گفت: سووال اين است كه چرا خداوند زندگي مقطعي را در اين دنيا قرار داده و انسان را وارد حيات اين جهان كرده است.
وي افزود: خداي متعال، انسان را در پايين ترين مرتبه(خاك) قرار داد اما يك ماموريت بسيار بزرگ بر دوش او گذاشت.
رييس جمهوري ادامه داد: انسان، نخست بايد خود را از اين خاك تا خدا بالا بكشد و در واقع به تعبيري، خدا انسان را بگونه اي خلق كرده كه تجلي و آينه اسماء، صفا الهي و ظرف معرفي صفات خداوند شود.
وي تصريح كرد: در واقع خدا خواسته است كه انسان يك سير كمالي بي انتها را در اين عالم آغاز كند كه البته خدا به انسان اختيار تصميم گيري و اجازه انتخاب داده و اگر اختيار نباشد كمال، حركت و رشد و بالندگي بي معناست.
رييس دولت نهم و دهم، ماموريت دوم انسان را اين گونه بيان كرد: انسان بايد در همين كره خاكي، يك زندگي سعادتمند سرشار از زيبايي مبتني بر عدالت و عشق كه موجب كرامت انساني است، داشته باشد.
احمدي نژاد تاكيد كرد: اتفاقا ماموريت نخست بواسطه تلاش براي ماموريت دوم يعني زندگي سعادتمند در همين كره خاكي به دست مي آيد.
به گفته رييس جمهوري، انجام اين ماموريت براي انسان نيازمند الگوست، بايد كسي در قله باشد كه ما را به قله دعوت كند.
وي با بيان اينكه نيازمند راه و راهنما هستيم، افزود: براي اين ماموريت نيازمند كسي هستيم كه خود عينيت و تجلي اسماء الهي در اين عالم باشد.
احمدي نژاد خاطرنشان كرد: نيازمند امام(ره) هستيم زيرا او بالاترين هديه خدا به عالم هستي و واسطه خلق و فيض است.
رييس جمهوري با يادآوري اين نكته كه آمدن ما به اين جهان به عشق ديدن روي انسان كامل امام عصر(عج) است، اظهار داشت: خدا جلوه اي به انسان نشان داد كه به عشق هم نشيني با آن جلوه، انسان پا به اين جهان گذاشت. خدا وعده داد كسي را خواهم فرستاد كه تجلي همه اسماء الهي بوده و همه زيبايي ها را در خود داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه بزرگترين خيانت انسان به انسان اين بود كه ذهن و دل او را از امام(عج) دور كرد، گفت: چه كسي مي تواند ادعا كند كه مي تواند جامعه انساني را به قله كمال و سعادت برساند. هر كس در اين دنيا غير از امام(عج) چنين ادعايي كند دروغگويي بزرگ است.
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه هر كس هرچه دارد از وجود امام(عج) است، تصريح كرد: تنها راه سعادت رسيدن به امام(عج) و استقرار حاكميت او در جهان است.
احمدي نژاد توضيح داد: بزرگترين دشمني، دشمنان بشريت با امام(عج) است. آنها مي گويند به هر چيزي كه مي خواهيد فكر كنيد و مشغول باشيد اما در دلتان امام(عج) نباشد.
وي افزود: كسي كه در دلش عشق امام(عج) و زندگي وي بر مدار او نباشد، هر كجا كه باشد اگر دور كعبه بگردد يا در ميكده باشد، فرقي نمي كند.
احمدي نژاد تصريح كرد: اين امام(عج) است كه به حج، عبادت، مجاهدت، تلاش اجتماعي و انسان معنا مي دهد و او بزرگترين هديه خدا براي بشريت است.
رييس جمهوري با بيان اينكه مجري برنامه و سخنگوي دولت عباراتي را در توصيف وي بيان كردند، گفت: احمدي نژاد عددي نيست؛ به خدا اگر من خاك پاي نوكر رده نهم امام زمان(عج) باشم برايم بالاترين و ابدي ترين افتخار است. بالاترين افتخار ما اين است كه نوكر نوكرهاي امام زمان(مردم) هستيم.
رييس دولت دهم افزود: گاهي مي بينيم برخي دوستان در تحولات اجتماعي و سياسي دچار نگراني و يا دلخوري و يا خداي نكرده رگه هايي از ياس مي شوند در حاليكه در انديشه مهدوي دلخوري ناراحتي و ياس مطلقا راه ندارد.
وي تصريح كرد: براي رسدن به قله سعادت و حكومت جهاني در ابتداي راه هستيم؛ البته اين سخن به معناي آن نيست كه يك فاصله زماني طولاني در برابر ما است زيرا امام(عج) حاضر و در بين مردم است و فاصله بسيار كم است، اما بايد تلاش بسياري كنيم.
رييس جمهوري افزود: برخي تصور مي كنند بايد حوادث بسياري اتفاق بيافتد تا حكومت جهاني امام زمان(عج) برقرار شود اما موضوع اين است كه جامعه بشري بايد رشد كند و به جايي برسد كه اين موضوع را بطلبد.
وي گفت: امام(عج) جامعه كمال يافته و فهيم مي خواهد و حاكميت امام(عج) به اين معنا نيست كه بر اين دنيا سيطره پيدا كند. بايد كشش و جاذبه دوجانبه ايجاد، و انسان از همه اسارت ها آزاد شود.
احمدي نژاد ادامه داد: به لطف خدا و امام زمان(عج) جامعه بشري امروز به سرعت روزافزون به سمت نقطه موعود امام زمان(عج) حركت مي كند.


تاريخ : | | نویسنده : lig2futsal |
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
خواص روغن خراطین
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
انجام پایان نامه مدیریت
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.