ترجمه فارسی نهج البلاغه در فضائل اهل‏بيت
از خطبه‏هاي آن حضرت عليه‏السلام است (در پند و اندرز دادن به مردم و ستودن ائمه اطهار): و چشم دل خردمند که با آن پايان کار خود (مردن و وارسي روز رستخيز را ميبيند، و نشيب و فراز (خير و شر) خويش را ميشناسد، دعوت کننده (پيغمبر اکرم) است که (مردم را به دين اسلام) دعوت فرمود (و راه خير و شر و سعادت و شقاوت را براي آنان بيان کرد) و نگهبان (امام عليه‏السلام) است که (اساس شريعت آن حضرت را از فساد و تباهکاري دشمنان) حفظ نمود، پس دعوت کننده را بپذيريد، و نگهبان را پيرو باشيد (تا در دنيا سرافراز و در آخرت سعادتمند گرديد، و بدانيد:) مردم دورو در درياهاي فتنه‏ها فرو رفته‏اند (در راه گمراهي قدم نهاده به گمراه نمودن ديگران پرداخته مقدمات خونريزي‏هاي به ناحق را فراهم کرده‏اند) و از سنتها (احکام پيغمبر اکرم) چشم پوشيده بدعتها را گرفته‏اند (به هواي نفس هر حکمي را اجراء خواهند نمود) و (بر اثر غلبه باطل بر حق) مومنين کناره‏گيري کرده خاموش نشسته‏اند، و دروغگويان گمراه گويا شده‏اند (به طوري که مردم از ما دست کشيده‏اند در صورتيکه) ما اهل بيت (از جهت قرب و نزديکي حضرت رسول) چون پيراهن (تن او) هستيم، و اصحاب (آن بزرگوار) ميباشيم (به آنچه از جانب خداوند به او نازل شده ايمان آورده تصديق نموده‏ايم) و ما خزانه‏داران و درها (ي علوم و معارف) هستيم (به تاويل و تفسير قرآن کريم آشنا بوده و موارد احکام الهي را دانسته مردم را به راه حق راهنمائيم، و از اين رو است که پيغمبر اکرم به طوري که همه مسلمانان در اخبار خود نقل نموده‏اند فرمود: انا مدينه العلم و علي بابها، فمن اراد المدينه فليات الباب يعني شهر علم و دانش منم و علي دروازه آن است، و کسي که بخواهد به شهري بيايد بايستي از دروازه وارد شود) و داخل خانه‏ها نميتوان شد مگر از درهاي آنها، پس کسي را که از غير درها وارد خانه‏ها شود دزد مينامند (هر که بخواهد از غير راه ما خود را به خدا و رسول آشنا نمايد، از دين بهره نبرده و در آخرت گرفتار عذاب است).
قسمتي از اين خطبه است (در فضائل اهلبيت عليهم‏السلام): آيات قرآن آنچه در مدح و منقبت علم و هدايت است درباره ايشان نازل شده و آنان گنجهاي خداوند بخشنده هستند (حقتعالي تمام گوهرهاي گرانبها يعني جميع صفات پسنديده از قبيل علم و حلم و جود و شجاعت و فصاحت و بلاغت و عصمت و طهارت و مانند آنها را در ايشان قرار داده، پس از اين جهت است که) اگر به گفتار لب گشايند راست گويند، و اگر خاموش باشند ديگري بر آنان پيشي نگرفته (زيرا سکوتشان از روي حکمت و مصلحت است، نه از روي عجز و ناتواني که ديگري بر آنها سبقت گرفته سخن گويد) پس بايد پيشرو و جلودار هر قومي به پيروان خود راست گويد (معني اين جمله در شرح سخن صد و ششم گذشت، و منظور اما عليه‏السلام از اين مثل آنست که حاضر براي غائب از راه پند و اندرز و راهنمائي راست بگويد، و او را از گمراهي و ناداني برهاند) و بايد عقل خود را متوجه سازد (سخنان ما را با فکر و انديشه بشنود تا بدرستي آنچه را که ميگويم پي ببرد) و بايد از فرزندان آخرت باشد، زيرا از آنجا آمده و بسوي آن باز ميگردد (خدا را در نظر گرفته به دنيائي که بايد از آن بيرون رود دل نبندد، و آخرت را جايگاه هميشگي خويش بداند) پس کسي که چشم دل گشوده از روي بينائي کاري انجام ميدهد بايد پيش از انجام عمل بداند که آيا آن عمل به زيان او است يا به سودش؟ پس اگر به سود او است آن را بجا آورد، و اگر به زيانش باشد ترک نمايد، زيرا کسي که از روي ناداني کاري انجام دهد مانند کسي است که در غير راه سير ميکند، پس دور شدن او از راه روشن چيزي به او نمي‏افزايد مگر دور شدن از مطلوب او (رونده در راه کج هرچند بيشتر راه رود از مقصد دورتر گردد) و کسي که از روي دانائي به کاري اقدام نمايد مانند کسي است که در راه روشن راه ميرود، پس بايد شخص بينا (که چشم دل گشوده با تامل و انديشه کاري انجام ميدهد) ببيند آيا در راه سير ميکند، يا بيراهه ميرود (در اول امر رسيدگي کند اگر کار خداپسند است انجام دهد وگرنه اقدام ننمايد).
و بدان براي هر ظاهر و آشکاري برابر آن باطن و پنهاني است، پس آنچه را ظاهر نيکو باشد باطنش هم نيکو است، و آنچه را ظاهرش زشت و بد باطنش زشت و ناپاک است، و (گاه ميشود که ظاهر طبق باطن نيست، لذا) پيغمبر صادق صلي الله عليه و اله فرمود: خداوند بنده‏اي را دوست ميدارد (رحمت خود را شامل حالش ميگرداند) و عمل او را دشمن (حرام و گناه) ميداند، و (گاهي) عمل (کارهاي نيکو) را دوستدار است و عامل آن را دشمن ميدارد. و بدان براي هر عمل و کرداري گياهي است و هر گياهي را از آب بي‏نيازي نيست، و آبها گوناگون است، پس هر چه آب گوارا مي‏آشامد درختش نيکو و ميوه آن شيرين است، و هر چه آب ناپاک و بد مي‏آشامد درخت آن بد و ميوه‏اش تلخ است (منظور امام عليه‏السلام از اين جمله و تشبيه عمل به گياه بعد از نقل فرمايش پيغمبر اکرم آن است که درخت عمل از عقيده و باطن صاحب آن آب مي‏آشامد، اگر عقيده درست و باطن نيکو باشد از عمل شايسته و کردار پسنديده سودمند ميگردد، و اگر عقيده نادرست و باطن ناپاک بود عمل نيکو اگر چه خداوند او را دوست ميدارد سودي به او نميرساند يعني بر اثر آن سعادت هميشگي بدست نخواهد آورد). متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) وَ ‏ناظِرُ ‏قَلْبِ‏ اللَّبِيبِ بِهِ يُبْصِرُ أَمَدَهُ، وَ يَعْرِفُ ‏غَوْرَهُ‏ وَ ‏نَجْدَهُ‏، داعٍ دَعا، وَ راعٍ رَعى، فَاسْتَجِيبُوا لِلدَّاعِى، ‏و ‏اتَّبِعُواْ ‏الرَّاعِى‏. قَدْ خاضُوا بِحارَ الْفِتَنِ، وَ أَخَذُواْ بِالْبِدَعِ دُونَ السُّنَنِ، وَ ‏أَرَزَ الْمُؤمِنُونَ، وَ نَطَقَ الضّالُّونَ الْمُکَذِّبُونَ، نَحْنُ ‏الشِّعارُ وَ الْأَصْحابُ، وَ الْخَزَنَةُ وَ الْأَبْوابُ، ‏وَ ‏لا ‏تُؤتَى‏ ‏الْبُيُوتُ‏ إِلّا مِنْ أَبْوابِها، فَمَنْ أَتاها مِنْ غَيْرِ أَبْوابِها سُمِّىَ سارِقاً.
مِنْها: فِيهِمْ ‏‏کَرائِمُ‏‏ ‏الْإِيمانِ‏، وَ هُمْ کُنُوزُ الرَّحْمنِ، إِنْ نَطَقُواْ صَدَقُوا، وَ إِنْ صَمَتُوا لَمْ يُسْبَقُوا، فَلْيَصْدُقْ رائِدٌ أَهْلَهُ، ‏وَلْيُحْضِرْ ‏عَقْلَهُ‏، وَلْيَکُنْ مِنْ أَبْناءِ الاخِرَةِ، فَإِنَّهُ مِنْها قَدِمَ وَ إِلَيْها يَنقَلِبُ، فَالنّاظِرُ بِالْقَلْبِ الْعامِلُ بِالْبَصَرِ يَکُونُ مُبْتَدَأُ عَمَلِهِ أَنْ يَعْلَمَ، أَعَمَلُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَهُ؟ فَإِنْ کانَ لَهُ مَضى فِيهِ، وَ إِنْ کانَ عَلَيْهِ وَقَفَ عَنْهُ، ‏فَإِنّ‏ ‏الْعامِلَ‏ بِغَيْرِ عِلْمٍ ‏کَالسّائِرِ ‏عَلى ‏غَيْرِ ‏طَرِيقٍ‏، فَلا يَزِيدُهُ بُعْدُهُ ‏عَنِ‏ ‏الطَّرِيقِ‏ إِلّا بُعْداً مِنْ حاجَتِهِ، وَ الْعامِلُ بِالْعِلْمِ ‏کَالسَّائِرِ ‏عَلَى‏ ‏الطّرِيقِ‏ الْواضِحِ، فَلْيَنظُرْ ناظِرٌ أَسائِرٌ هُوَ أَمْ راجِعٌ.
وَ اعْلَمْ أَنَّ لِکُلِّ ظاهِرٍ باطِناً عَلى مِثالِهِ، فَما طابَ ظاهِرُهُ طابَ باطِنُهُ، وَ ما خَبُثَ ظاهِرُهُ خَبُثَ باطِنُهُ، وَ قَدْ قالَ الرَّسُولُ الصّادِقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ: ‏إِنّ‏ ‏اللَّهَ‏ ‏يُحِبّ‏ ‏الْعَبْدَ ‏وَ ‏يُبْغِضُ‏ ‏عَمَلَهُ‏، ‏وَ ‏يُحِبّ‏ ‏الْعَمَلَ‏ ‏وَ ‏يُبْغِضُ‏ ‏بَدَنَهُ‏. ‏وَ ‏اعْلَمْ‏ ‏أنّ‏ ‏لِکُلّ‏ عَمَلٍ نَباتاً، وَ کُلُّ نَباتٍ لا غِنى بِهِ عَنِ الْماءِ، وَ الْمِياهُ مُخْتَلِفَةٌ، فَما طابَ سَقْيُهُ طابَ غَرْسُهُ وَ حَلَتْ ثَمَرَتُهُ، وَ ما خَبُثَ سَقْيُهُ خَبُثَ غَرْسُهُ وَ أَمَرَّتْ ثَمَرَتُهُ.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : lig2futsal |

ترجمه فارسی نهج البلاغه در تشويق به زهد
روش برخورد با دنيا
اي مردم! به دنيا چونان زاهدان رويگردان از آن، بنگريد، به خدا سوگند! دنيا به زودي ساکنان خود را از ميان مي‏برد، و رفاه‏زدگان ايمن را به درد مي‏آورد، آنچه از دست رفت و پشت کرده هيچگاه برنمي‏گردد، و آينده به روشني معلوم نيست تا در انتظارش باشند. شادي و سرور دنيا با غم و اندوه آميخته، و توانايي انسان به ضعف و سستي مي‏گرايد، زيباييها و شگفتيهاي دنيا شما را مغرور نسازد، زيرا زمان کوتاهي دوام ندارد. خدا بيامرزد کسي را که به درستي فکر کند، و پند گيرد، و آگاهي يابد، و بينا شود، پس به زودي خواهيد دانست که آنچه از دنيا وجود داشت از آن چيزي نمانده، و آنچه از آخرت است جاويدان خواهد ماند، هر چيز که به شمارش آيد پايان پذيرد، و هر چه انتظارش مي‏کشيديد خواهد آمد، و آن چه آمدني است نزديک باشد
ارزش عالم و بي‏ارزشي جاهل
دانا کسي است که قدر خود را بشناسد، و در ناداني انسان اين بس که ارزش خويش نداند. دشمن رويترين افراد نزد خدا کسي که خدا او را به حال خود واگذاشته تا از راه راست منحرف گردد، و بدون راهنما برود، اگر به محصولات دنيا دعوت شود تا مرز جان تلاش کند اما چون به آخرت و نعمتهاي گوناگونش دعوت شود، سستي ورزد، گويا آنچه براي آن کار مي‏کند بر او واجب و آنچه نسبت به آن کوتاهي و تنبلي مي‏کند، لزومي ندارد.
سخني از آينده
و اين روزگاري است که جز مومن بي‏نام و نشان از آن رهايي نيابد، در ميان مردم است او را نشناسند، و در ميان جمعيت که نباشد کسي سراغ او را نگيرد، آنها چراغهاي هدايت، و نشانه‏هاي رستگاريند، نه فتنه‏انگيزند و اهل فساد، و نه سخنان ديگران و زشتي اين و آن را به مردم رسانند، خدا درهاي رحمت را به روي آنان باز کرده و سختي عذاب خويش را از آنان گرفته است. اي مردم! به زودي زماني بر شما خواهد رسيد که اسلام چونان ظرف واژگون‏شده، آنچه در آن بود ريخته مي‏شود اي مردم! خداوند به شما ظلم نخواهد کرد و از اين جهت تامين داده است اما هرگز شما را ايمن نساخت که آزمايش نفرمايد، چه اين سخن از آن ذات برتر است که فرمود: در جريان نوح پيامبر نشانه‏هائي است و ما مردم را مي‏آزماييم (مومنون، آيه 30) (هدف امام از جمله (کل مومن نوبه) يعني گمنام و ناشناخته مي‏باشند و جمله (المساييح) که جمع مسايح مي‏باشد کسي است که در ميان مردم و غيبت کردن و گناه و فساد سرگرم است و کلمه (المذاييع) که جمع مذياع است کسي است که چون حرف زشتي را بشنود رواج مي‏دهد و (البذر) جمع بذور کسي است که بسيار نادان و بيهوده‏گو مي‏باشد) متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) أُنظُرُواْ إِلَى الدُّنْيا نَظَرَ الزَّاهِدِينَ فِيها، ‏الصَّادِفِينَ‏ عَنْها، فَإِنَّها وَ اللَّهِ عَمّا قَلِيلٍ تُزِيلُ ‏الثّاوِىَ‏ السّاکِنَ، وَ تَفْجَعُ ‏الْمُتْرَفَ‏ الامِنَ لا يَرْجِعُ ما تَوَلّى مِنْها فَأَدْبَرَ، وَ لا يُدْرى ما هُوَ اتٍ مِنْها فَيُنْتَظَرُ، سُرُورُها ‏مَشُوبٌ‏ بِالْحُزْنِ، وَ ‏جَلَدُ الرِّجالِ فِيها إِلىَ الضَّعْفِ وَ ‏الْوَهَنِ‏، فَلا تَغُرَّنَّکُمْ کَثْرَةُ ما يُعْجِبُکُمْ فِيها، لِقِلَّةِ ما يَصْحَبُکُمْ مِنْها.
رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً ‏تَفَکَّرَ ‏فَاعْتَبَرَ، ‏وَ ‏اعْتَبَرَ ‏فَأَبْصَرَ، فَکَأَنَّ ما هُوَ کائِنٌ مِنَ الدُّنْيا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَکُنْ، وَ کَأَنَّ ما هُوَ کائِنُ مِنَ الاخِرَةِ عَمَّا قَلِيلٍ لَمْ يَزَلْ، وَ -کُلّ‏ ‏مَعْدُودٍ ‏مُنْقَضٍ‏، وَ ‏کُلّ‏ ‏مُتَوَقَّعٍ‏ اتٍ‏، ‏وَ ‏کُلّ‏ اتٍ‏ ‏قَرِيبٌ‏ ‏دَانٍ‏.
مِنْها: ‏الْعالِمُ‏ ‏‏مَنْ‏‏ ‏‏عَرَفَ‏‏ ‏‏قَدْرَهُ‏‏، وَ کَفى بِالْمَرءِ جَهْلًا أَنْ لا يَعْرِفَ قَدْرَهُ، ‏وَ ‏إِنّ‏ ‏مِنْ‏ ‏أَبْغَضِ‏ ‏الرِّجالِ‏ إِلىَ اللَّهِ تَعالى لَعَبْداً وَکَلَهُ اللَّهُ إِلى نَفْسِهِ، جآئِراً عَنْ ‏قَصْدِ ‏السَّبِيلِ‏، ‏سائِراً بِغَيْرِ دَلِيلٍ إِنْ دُعِىَ إِلى ‏حَرْثِ‏ الدُّنْيا عَمِلَ، وَ إِنْ دُعِىَ ‏إِلى ‏حَرْثِ‏ ‏الاخِرَةِ کَسِلَ، کَأَنَّ ما عَمِلَ لَهُ واجِبٌ عَلَيْهِ، وَ کَأَنَّ ما ‏وَنى فِيهِ ساقِطٌ عَنْهُ.
وَ مِنْها: ‏وَ ‏ذلِکَ‏ ‏زَمانٌ‏ ‏لا ‏يَنْجُو فِيهِ إِلَّا کُلُّ مُؤْمِن ‏نُوَمَةٍ، إِنْ شَهِدَ لَمْ يُعْرَفْ، وَ إِنْ غابَ لَمْ يُفْتَقَدْ أُولئِکَ مَصابِيحُ الْهُدى، وَ أَعْلامُ ‏السُّرى، لَيْسُوا ‏بِالمَسايِيح‏، وَ لَا ‏الْمَذايِيع‏ ‏الْبُذُرِ، أُولئِکَ يَفْتَحُ اللَّهُ لَهُمْ أَبْوابَ رَحْمَتِهِ، وَ يَکْشِفُ عَنْهُمْ ضَرّاءَ نِقْمَتِهِ.
أَيُّها النَّاسُ، سَيَأْتِى عَلَيْکُمْ زَمانٌ يُکْفَأُ فِيهِ الْإِسْلامُ کَما يُکْفَأُ الْإِناءُ بِما فِيهِ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعاذَکُمْ مِنْ أَنْ يَجُورَ عَلَيْکُمْ، وَ لَمْ يُعِذْکُمْ مِنْ أَنْ ‏يَبْتَلِيَکُمْ‏، وَ قَدْ قالَ جَلَّ مِنْ قآئِلٍ: ‏إِنّ‏ ‏فِى‏ ‏ذلِکَ‏ ‏لَاياتٍ‏ ‏وَ ‏إِنْ‏ ‏کُنّا ‏لَمُبتَلِينَ‏. قالَ السَّيد الشَريف: أَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: کُلُّ مُؤْمِن نُوَمَةٍ، فَإِنَّما أَرادَ بِهِ الْحامِلَ الذِّکْرِ الْقَلِيلَ الشَّرِ، وَ الْمَسايِيحُ جَمْعُ مِسْياح، وَ هُوَ الَّذِى يَسِيحُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْفَسادِ وَ النَّمائِمِ، وَ الْمَذايِيعُ جَمْعُ مِذْياعٍ، وَ هُوَ الَّذِى إِذا سَمِعَ لِغَيْرِهِ بِفاحِشَةٍ أَذاعَها وَ نَوَّهَ بِها، وَ الْبُذُرُ جَمْعُ بَذُورٍ، وَ هُوَ الَّذِى يَکْثُرُ سَفَهُهُ وَ يَلْغُو مَنْطِقُهُ.

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : lig2futsal |

 

آرامش روحی ندارم

 

آرامش روحی ندارم!چگونه به یک آرامش واقعی برسیم؟آیا تا بحال احساس افسردگی وکسلی و پوچی و خستگی کرده اید؟ اگر چنین است، آیا هیچ به علت آن و این که چرا چنین احساسی به شما دست داده است، اندیشیده اید؟

 

مواقعی درزندگی پیش می اید که همه ما بنوعی ، کم یا زیاد احساس غم ، ناامیدی، افسردگی ، کسلی ، پوچی و خستگی می کنیم. احساس می کنیم که فردی شاد و خوشبخت نیستیم، شادی و دلخوشی را در دل و در درون خود احساس نمی کنیم، احساس می کنیم که از زندگی خود لذت کافی را نمی بریم. در بعضی مواقع، حتی با این که فرد خوشبخت و شادمانی بنظر می رسیم، اما در واقع چنین نیست.

 

و یا مسلما برای شما پیش آمده که خلاء یا کمبودی را در زندگی احساس کنید؟ مثلا وقتی خود را با دیگری مقایسه و ارزیابی می کنید، او را فردی خوشبخت و شاد می پندارید و خود را فردی بدبخت و ناشاد.

 

مسلما شما هم گاهی غمگینی، دل‌مردگی و کسالت روحی را در زندگی تجربه کرده اید و شاید یکی از رموز نهفته در نظام آفرینش، برای بهره‏مندی و لذّت بردن بیشتر از لحظات زندگی، همین تجربه‏های ناخوشایند و کسالت‏های روحی باشد.

 

بیماری، امری ناخوشایند برای تمام انسان‏هاست؛ امّا برای پی‏بردن به ارزش سلامتی و استفاده لذت‌بخش از تندرستی و قدردانی و سپاس‌گزاری از آفریننده همه زیبایی‏ها، تذکر بسیار مهمی برای انسان است و به عبارت دیگر، برای پی‏بردن به ارزش هر نعمتی، ابتلا به فقدان آن، بهترین هشدار و مناسب‏ترین وسیله برای بیداری انسان و استفاده بهینه از نعمت‏های الهی است. بنابراین، بیماری و کسالت نیز یک نعمت است و اگر نگاه ما به زندگی و حوادث آن این‏گونه باشد، به طور کلی، همه چیز عوض خواهد شد و فشارهای روحی و افسردگی‏ها، تبدیل به نشاط و شادابی می‏شوند.

 

برای پی‏بردن به ارزش هر نعمتی، ابتلا به فقدان آن، بهترین هشدار و مناسب‏ترین وسیله برای بیداری انسان و استفاده بهینه از نعمت‏های الهی است

 

مشکل اساسی و محور همه پریشانی‏هایی که بر زندگی شما سایه‏ افکنده است و همه چیز را تیره و تار و سیاه می‏بینید، نگرش منفی به زندگی، محیط اطراف و مهم‌تر از همه، نسبت به «خود» است. شما همواره روح و روان خود را آماج تیرهای سهمگین تفکرات منفی و منفی‏نگری‏های خود قرار داده‏اید و طبیعی است که نتیجه این، چیزی جز تخریب روحیه و از دست دادن نشاط و ابتلا به افسردگی و پریشانی نیست. پرسش این است که چرا دنیا و زندگی در آن را برای خود، زندان تصور می‏کنید؟ چرا خود را سردرگم و گرفتار پیچ و خم‏های زندگی می‏کنید؟ چرا خود را در بن‏بست تفکرات منفی قرار داده، آیه یأس می‏خوانید؟

 

همه این سردرگمی‏ها، بن‏بست‏ها، ناامیدی‏ها، خستگی‏های روحی و بالاخره افسردگی‏ها، ناشی از همین منفی‏بافی‏هایی است که شاید از دوران نوجوانی، به صورت ناخودآگاه، به دام آن گرفتار شده‏اید!

 

به هر حال، برای رفع این دسته از مشکلات راه حلهایی ارائه می‏شود که امیدواریم ضمن به کارگیری آنها به صورت جدی، شاهد سلامتی و بهبود وضعیت آن دسته از افرادی شویم که از بی حوصلگی و کسالت رنج برده و آرامش روحی ندارند:

 

- به مسائل معنوی - به ویژه نماز اول وقت - اهمیت فوق‏العاده بدهید.

 

- با توسل به اهل‏بیت‏ علیهم السلام از آنها بخواهید که شما را کمک کنند و همواره امیدوار به لطف و رحمت خدا باشید

 

- اجتناب از تنهایی؛ بکوشید به جز مواقعی که ضرورت دارد، در تنهایی قرار نگیرید.

 

- با افکار منفی خود مقابله کنید؛ یعنی هر وقت افکارآزار دهنده به شما هجوم آوردند، به هر صورت ممکن، خود را از چنبره آنها نجات دهید؛ برای مثال، خود را به کاری مانند مطالعه یا هر کار دیگری که امکان انجام آن برای شما هست، مشغول کنید و نگذارید ذهن شما جولانگاه افکار منفی باشد.

 

آرامش روحی ندارم

 

- به جنبه‏های مثبت خود فکر کنید و بکوشید آنها را در برگه‏ای به صورت فهرست‌وار بنویسید.

 

- به جای این که به کمبودها، عیب‏ها و ناکامی‏های خود بیندیشید، به موفقیت‏ها و آن امکاناتی که در زندگی از آن بهرمند هستید، فکر کنید. به عبارت دیگر، امکانات و شرایط زندگی ما مانند یک لیوانی است که بخشی از آن پُر است و بخشی خالی؛ به آن بخش پُر فکر کنید و از آن بهره ببرید و غصه نیمه خالی را نخورید. فرصت‏های زندگی را مغتنم بشمرید و از آن چه در آینده پیش خواهد آمد، نگران نباشید.

 

به جای این که به کمبودها، عیب‏ها و ناکامی‏های خود بیندیشید، به موفقیت‏ها و آن امکاناتی که در زندگی از آن بهرمند هستید، فکر کنید

 

- با افراد شاداب، فعال، اجتماعی، متدین و در عین حال مثبت‏نگر، معاشرت کنید و از افرادی که وقتی با آنها مواجه می‏شوید از زندگی شکایت می‏کنند، دوری گزینید.

 

- ورزش را جزء ضروری‏ترین فعالیت‏های خود قرار داده، روزی حداقل نیم تا یک ساعت ورزش کنید.

 

- هر چه می‏توانید قرآن بخوانید و از دعاهای اهل‏بیت‏علیهم السلام، بهره بگیرید.

 

- از بی‌کاری و بی‏برنامگی بپرهیزید و همه اوقات خود را به صورت منطقی پر کنید.

 

- برای برنامه‏ریزی اوقات شبانه‏روزی، حتماً با یک مشاور گفت‌وگو کنید یا از دوستان موفق خود کمک بگیرید.

 

- به تغذیه خود - به ویژه صبحانه - اهمیت بدهید و هیچ‏گاه بدون خوردن صبحانه، مشغول تحصیل یا مطالعه نشوید.

 

- هر وقت احساس دل‌تنگی می‏کنید، حدود ده دقیقه دوش آب ولرم بگیرید و در صورت امکان، شنا کنید.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : lig2futsal |

 

 

 عزرائیل را چگونه میبینیم ؟

 

 

هیبت ملک الموت نسبت به محتضر فرق مى کند. براى خوبان و صالحان طبیب حاذق و براى مشرکان و کسانى که در عمرشان عمل خیرى انجام نداده اند، بدترین شکل و هیبت مى باشد. براى کسانى که عمل نیک و شایسته انجام مى دهند، عمل صالح او واسطه خیر مى گردد تا جسم معذّب مریض مؤمن را در مقابل امراض جسمى نجات دهد. و به آن درجه و مکانى که خداوند در قرآن اش بشارت داده هدایت کند.

 


طبق احادیث و روایات معصومین (علیهم السلام) هیبت ملک الموت نسبت به محتضر فرق مى کند. و بعضى از افراد در حال جان کندن، داد و فریاد مى زنند، زن و بچه ها را صدا مى کنند، مرتب دست و پا را به شدّت تکان مى دهند و چنگ مى انداختند، تا خلاصى یابند. ولى افسوس! که راه فرارى نیست. و بعضى ها نیز بدون هیچ مشکل و عذابى در بهترین وجه و با توصیه هاى قبلى که کرده اند تسلیم قدرت لایزال حق مى شوند و این مسائل خود نشان دهنده حالات ملک الموت بر بالین محتضر است.حضرت ابراهیم (علیه السلام) از حضرت عزرائیل تقاضا کرد که شکل و هیبت اش را هنگام قبض روح کافر ببیند. عزرائیل عرض کرد: طاقت ندارى! فرمود: میل دارم ببینم. عزرائیل خودش را به آن هیبت نشان داد. و ابراهیم (علیه السلام) دید صورت مردى است سیاه که موهاى بدن اش ایستاده، بدبو، با لباس سیاه پوشیده و از دهان و بین او شراره آتش و دود خارج مى شود و... ابراهیم (علیه السلام) غش کرد. پس از به حال آمدن فرمود: اگر کافر هیچ عذابى نداشته باشد، بس است عذاب اش در دیدن تو و بالعکس.در تفسیرالمیزان در ذیل آیه: «یا أَیَّتُها النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ... »

 

آمده که در اصول کافى صدیر صیرفى مى گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرضه داشتم: فدایت شوم، یابن رسول اللّه! آیا مؤمن مرگ را و قبض روح خود را کراهت مى دارد؟ فرمود: نه، به خدا سوگند! وقتى فرشته مرگ نزدش مى آید تا روح اش را قبض کند، مؤمن به جزع در مى آید و ملک الموت به او مى گوید: جزع مکن، اى ولى خدا! به آن خدایى که محمد (صلى الله علیه وآله وسلم) را به نبوّت مبعوث کرد، من نسبت به تو دل سوزتر و مهربان تر از پدرى مهربان هستم، اگر پدرت این جا بود پیش از من به تو مهر نمى ورزید، چشم خودت را بازکن و ببین.آن گاه فرمود: در آن هنگام رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) و امیر مؤمنان و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) و امامان ذریّه او در برابرش ممثل مى شوند. و به وى گفته مى شود:


اگر این شخص دوست خدا باشد عمل اش به صورت خوش بوترین و زیباترین مردم با بهترین لباس ها نزد او مى آید و مى گوید: بشارت باد بر تو، به روح و ریحان و بهشت نعیم خدا خوش آمدى.

 

این رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) و این امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین و اینان امامان از ذریّه اویند، که همه رفقاى تو هستند. فرمود: پس مؤمن چشم خود باز نموده حضرات را تماشا مى کند، در این هنگام ندا کننده اى از طرف رب العزّة روح او را ندا مى کند و مى گوید:

 

«یا أَیَّتُها النَّفْسُ المُطْمئِنَّةُ...» ؛ اى نفس که با دیدن محمد و اهل بیت اش(علیهم السلام) اطمینان یافتى، به سوى پروردگارت برگرد، در حالى که به ولایت راضى و به ثواب مرضى هستى، پس داخل در بندگان من شو، یعنى در زمره محمد و اهل بیت اش که آنها محبوب تر از مرگ ات مى باشند، و ملحق شدن به منادى حقّ ات که از هر چیزى برایت عزیزتر است.

 

«وَالنّازِعاتِ غَرْقـاً * وَالنّاشِطاتِ نَشْـطا» ؛ قسم به فرشتگانى که جان کافران را به سختى مى گیرند. سوگند به فرشتگانى که جان مؤمنان را به آرامى باز گیرندعلى بن ابراهیم قمى در تفسیرش از حضرت على (علیه السلام) روایت کرده، که آن حضرت فرمود: هنگامى که فرزند آدم در آخرین روز دنیا و نخستین روز آخرت قرار مى گیرد، مال و فرزندان و عمل او برابرش مجسم مى شوند. رو به مال اش مى کند، به وى مى گوید: به خدا قسم من نسبت به تو حریص و بخیل بودم. حال سهم من نزد تو چیست؟ مال جواب مى دهد و مى گوید: به اندازه کفن ات از من بردار.پس رو مى کند به فرزندان خود مى گوید: به خدا قسم شما را دوست مى داشتم و حامى شما بودم سهم من نزد شما چیست؟ آنها مى گویند: تو را به قبرت مى رسانیم و در آن دفن مى کنیم. پس از آن روى مى کند به طرف عمل اش و مى گوید: به خدا قسم، من نسبت به تو بى اعتنا بودم و تو بر من گران بودى بهره من از تو چیست؟ مى گوید: من در قبر و قیامت هم نشین تو خواهم بود تا من و تو به پیشگاه پروردگارت عرضه شویم.اگر این شخص دوست خدا باشد عمل اش به صورت خوش بوترین و زیباترین مردم با بهترین لباس ها نزد او مى آید و مى گوید: بشارت باد بر تو، به روح و ریحان و بهشت نعیم خدا خوش آمدى، و مى پرسد تو کیستى؟ مى گوید عمل صالح تو هستم از دنیا به بهشت حرکت کن.قیس بن عاصم روایت کرد: با جمعى از قبیله بنى تمیم، خدمت رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) مشرف مى شدیم و [ کسى] عرض مى کند یا رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) ! ما را موعظه اى فرما که از آن بهره مند شویم، زیرا ما بیابان گردیم (کمتر به زیارت حضرت ات موفق مى شویم) پس آن حضرت ایشان را به کلمات خویش مؤعظه فرمود، از آن جمله فرمود: اى قیس! براى تو چاره اى نیست، از قرینى که با تو دفن شود و او زنده است و تو با او دفن مى شوى در حالى که مرده اى. اگر یک قرین کریمى باشد تو را گرامى خواهد داشت. و اگر لئیم باشد، تو را وا خواهد گذاشت و محشور نمى شوى مگر با او و پرسیده نمى شوى مگر از او، پس آن را قرار مده مگر صالح (نیک) زیرا اگر صالح باشد با او انس خواهى گرفت و اگر فاسد باشد وحشت نخواهى کرد، مگر از او. و آن قرین عمل تو است.

 


منبع : از ازل تا قیامت – محمد جواد مصطفوی

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : lig2futsal |

 

 

 

 

اصولگرایی بی روحانیت وسوسه شیطانی است

 

سالک: اصولگرایی بی روحانیت وسوسه شیطانی است

وی در باره تلاش برای ایجاد جریان اصولگرایی منهای روحانیت ، افزود: وسوسه های شیطانی و شایعات دشمن موجب بروز چنین تفکراتی شده است.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت: پروژه جدید دشمن در مقطع کنونی انشقاق در سطح جریان اصولگرایی کشور است و وسوسه های شیطانی و شایعات دشمن موجب بروز تفکراتی همچون اصولگرایی منهای روحانیت شده است.

حجت الاسلام احمد سالک سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در ارزیابی از اظهار نظر چهره های سیاسی اصولگرا مبنی بر اینکه برخی به دنبال جریان اصولگرایی منهای روحانیت هستند، افزود: در طول 31 سال گذشته یکی از توطئه های دشمن جداسازی مردم از رهبری و سران انقلاب که همه روحانی بودند بوده است و اکنون نیز این جریان به دنبال انشقاق در میان اصولگرایان در کشور است.

وی با بیان اینکه حکومت ها در دنیا ساختارگرا هستند ، افزود: اکنون جمهوری اسلامی با حضور رهبری، شورای نگهبان، قانون اساسی، برخی نهادها و سپاه توانسته است، قویترین مدل ساختارگرایی بر مبنای دین را ایجاد کند و این موجب شده تا دشمنان ما به این فکر بیفتند تا رهبری و دستگاه های خدوم همچون شورای نگهبان را مورد حمله قرار دهند.

سالک با تاکید بر اینکه این موضوع جدید نیست و در گذشته نیز پیگیری می شده است، افزود: در جریانات اخیر و فتنه 88 نیز به این فکر افتادند تا در میان جریان اصولگرایی کشور شکاف ایجاد کنند، لذا  فتنه 88 که 15 هدف مهم داشت این هدف را نیز پیگیری می کرد.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز معتقد است دور کردن مردم از اندیشه های امام راحل و رهبری، حمله به مقدسات اسلام و اصل ولایت، حمله به ارکان نظام همچون شورای نگهبان، رهبری و سپاه از دیگر اهداف فتنه 88 بوده است.

وی تاکید کرد: آمریکا و دشمنان اسلام در مرحله اول می خواهند روحانیت در حکومت نقشی نداشته باشد و در مرحله دوم به دنبال حکومتی هستند که ارکان دین در آن متصور نشده باشد. آنان به دنبال پسا ساختارگرایی هستند.

به اعتقاد سالک انقلاب منهای روحانیت و انقلاب و رهبری منهای وحدت امت نمی تواند وجود داشته باشد و پیوند رهبری با مردم و محتوای قرآن و دین اصلی است که رمز موفقیت انقلاب اسلامی بوده است و باید تا ظهور حضرت مهدی (عج)  نیز حفظ شود.

وی در باره تلاش برای ایجاد جریان اصولگرایی منهای روحانیت ، افزود: وسوسه های شیطانی و شایعات دشمن موجب بروز چنین تفکراتی شده است.

سالک همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا کمیته مشترک جامعتین برای بررسی مسائل اصولگرایان تشکیل شده است گفت:  کمیته هنوز تشکیل نشده است.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : lig2futsal |

 

 

 

ریشه تاریخی ضرب‌المثل ایراد بنی اسرائیلی

 

هر ایرادی که مبتنی بر دلایل غیر موجه باشد آن را ایراد بنی اسرائیلی می‌گویند: اصولاً ایراد بنی اسرائیلی احتیاج به دلیل و مدرک ندارد؛ زیرا اصل بر ایراد است - خواه مستند و خواه غیر مستند - برای ایراد گیرنده فرقی نمی‌کند. ایراد بنی اسرائیلی به اصطلاح دیگر همان بهانه گیری و بهانه جویی است، که ممکن است گاهی از حد متعارف تجاوز کرده به صورت توقع نابجا درآید. فی‌المثل به یک نفر نقاش دستور می‌دهید که تابلویی از دورنمای قله دماوند برای شما ترسیم کند. نقاش بیچاره کمال ظرافت و هنرمندی را در ترسیم تابلو به کار می‌برد و تمام ریزه کاریها و سایه روشن‌ها را در تجسم قله مستور از برف و قطعات ابری که بر بالای آن قرار دارد کاملا ملحوظ و منظور می‌دارد، به قسمی ‌که جای هیچ گونه ایرادی باقی نماند. ولی مع هذا ممکن است برای اقناع طبع بهانه جوی خویش انتظار داشته باشید که از تماشای آن تابلو احساس سردی و سرما کنید! این گونه ایرادات را در عرف و اصطلاح عامه «ایراد بنی اسرائیلی» گویند که صرفاً از ذات بهانه گیر مایه می‌گیرد.
اکنون باید دید قوم بنی اسرائیل کیستند و ایرادات آنان بر چه کیفیتی بوده، که صورت ضرب المثل پیدا کرده است.

بنی اسرائیل همان پسران یعقوب و پیروان فعلی دین یهود هستند که پیغمبر آنها حضرت موسی، و کتاب آسمانیشان تورات است. بنی اسرائیل اجداد کلیمیان امروزی و نخستین ملت موحد دنیا هستند که از دو هزار سال قبل از میلاد مسیح در سرزمین فلسطین سکونت داشته و به چوپانی و گله چرانی مشغول بوده اند. بنی اسرائیل به چند قبیله قسمت می‌شدند و هر قبیله رئیسی داشت که او را شیخ یا پدر می‌گفتند. از معروفترین شیوخ آنها حضرت ابراهیم بود که پدر تمام اقوام عبرانی محسوب می‌شود. بنی اسرائیل در زمان یعقوب به مصر مهاجرت کردند و بعد از مدتی به راهنمایی حضرت موسی به شبه جزیره سینا عازم شدند. چهل سال میان راه سرگردان بودند، موسی درگذشت (و یا به کوه طور رفت) و یوشع آنها را به کنعان رسانید. بعد از فوت سلیمان (974 ق.م) دو سلطنت تشکیل دادند؛ یکی دولت اسرائیلی و دیگری دولت یهود. دولت اسرائیلی را سارگن پادشاه آشور و دولت یهود را بخت النصر یا نبوکدنزر، پادشاه کلده منقرض کرد و عده کثیری از آنها را به اسارت برد که بعد از هفتاد سال کورش کبیر شهر زیبای بابل را فتح کرده، همه را به فلسطین عودت داد.
باری، پس از آنکه حضرت موسی به پیغمبری مبعوث گردید و آنها را به قبول دین و آیین جدید دعوت کرد، اقوام بنی اسرائیل به عناوین مختلفه موسی را مورد سخریه و تخطئه قرار می‌دادند و هر روز به شکلی از او معجزه و کرامت می‌خواستند. حضرت موسی هم هر آنچه آنها مطالبه می‌کردند به قدرت خداوندی انجام می‌داد. ولی هنوز مدت کوتاهی از اجابت مسئول آنها نمی‌گذشت که مجدداً ایراد دیگری بر دین جدید وارد می‌کردند و معجزه دیگری از او می‌خواستند. قوم بنی اسرائیل سالهای متمادی در اطاعت و انقیاد فرعون مصر بودند و از طرف عمال فرعون همه گونه عذاب و شکنجه و قتل و غارت و ظلم و بیدادگری نسبت به آنها می‌شد. حضرت موسی با شکافتن شط نیل آنها را از قهر و سخط آل فرعون نجات بخشید؛ ولی این قوم ایرادگیر بهانه جو به محض اینکه از آن مهلکه بیرون جستند مجدداً در مقام انکار و تکذیب برآمدند و گفتند: «ای موسی، ما به تو ایمان نمی‌آوریم مگر آنکه قدرت خداوندی را در این بیابان سوزان و بی آب و علف به شکل و صورت دیگری بر ما نشان دهی.» پس فـرمـان الهی بر ابر نازل شد که بر آن قوم سایبانی کند و تمام مدتی را که در آن بیابان به سر می‌برند برای آنها غذای مأکولی فرستاد.

پس از چندی از موسی آب خواستند. حضرت موسی عصای خود را به فرمان الهی به سنگی زد و از آن دوازده چشمه خارج شد که اقوام و قبایل دوازده گانه بنی اسرائیل از آن نوشیدند و سیراب شدند.
قوم بنی اسرائیل به آن همه نعمتها و مواهب الهی قناعت نورزیده، مجدداً به ایراد و اعتراض پرداختند که: یکرنگ و یکنواخت بودن غذا با مذاق و مزاج ما سازگار نیست. از نظر تنوع در تغذیه به طعام دیگری احتیاج داریم. به خدای خودت بگو که برای ما سبزی، خیار، سیر، عدس و پیاز بفرستد. (آقای دکتر غیاث الدین جزایری معتقد است که مطابق اخبار و روایات وارده مائده آسمانی ماهی و گوشت بریان بوده؛ که تا بزمین برسد مسلماً چند روزی می‌ماند و خوردن گوشت مانده، بدون پیاز ایجاد اسهال می‌کند. لذا چون قوم بنی اسرائیل به تجربه فواید پیاز را می‌دانستند از حضرت موسی خواهان خوراکهایی شده اند که یکی از آنها پیاز بوده است."اعـجـاز خـوراکـیـهـا، چـاپ پـانـزدهم ، ص 206").
دیری نپایید که در میان قوم بنی اسرائیل قتلی اتفاق افتاده، هویت قاتل لوث شده بود. از موسی خواستند که قاتل اصلی را پیدا کند. حضرت موسی گفت: «خدای تعالی می‌فرماید اگر گاوی را بکشید و دم گاو را بر جسد مقتول بزنید، مقتول به زبان می‌آید و قاتل را معرفی می‌کند.»
بنی اسرائیل گفتند: «از خدا سؤال کن که چه نوع گاوی را بکشیم؟» ندا آمد آن گاو نه پیر از کار رفته باشد و نه جوان کار ندیده. سپس از رنگ گاو پرسیدند. جواب آمد زرد خالص باشد. چون اساس کار بنی اسرائیل بر ایراد و بهانه گیری بود، مجدداً در مقام ایراد و اعتراض برآمدند که این نام و نشانی کافی نیست و خدای تو باید مشخصات دیگری از گاو موصوف بدهد. حضرت موسی از آن همه ایراد و بهانه خسته شده، مجدداً به کوه طور رفت، ندا آمد که این گاو باید رام باشد، زمینی را شیار نکرده باشد، از آن برای آبکشی به منظور کشاورزی استفاده نکرده باشند و خلاصه کاملاً بی عیب و یکرنگ باشد.

بنی اسرائیل گاوی به این نام و نشان را پس از مدتها تفحص و پرس و جو پیدا کردند و از صاحبش به قیمت گزافی خریداری کرده، ذبح نمودند و بالاخره به طریقی که در بالا اشاره شد، هویت قاتل را کشف کردند.
آنچه گفته شد، شمه ای از ایرادات عجیب و غریب قوم بنی اسرائیل بر حقیقت و حقانیت حضرت موسی کلیم الله بود که گمان می‌کنم برای روشن شدن ریشه تاریخی ضرب المثل ایراد «بنی اسرائیلی» کفایت نماید.
ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : lig2futsal |

 

آلمان- اسپانياآخرين جدال براي راهيابي به بازي پاياني

 

/همگام با جام‌جهاني2010-آْفريقاي‌جنوبي/

آلمان- اسپانيا آخرين جدال براي راهيابي به بازي پاياني

قهرمان اروپا و يكي از پرافتخارترين تيم‌هاي جهان در عرصه جام‌جهاني براي راهيابي به جدال پاياني به مصاف هم مي‌روند.

فرداشب مقارن ساعت 23 به وقت تهران آلمان و اسپانيا در ورزشگاه موزس ماباهيدا دوربان برابر هم خواهند ايستاد تا چهره دومين فيناليست جام‌جهاني 2010 مشخص شود.
آلما‌ن‌ها به عنوان تيمي كاملا جوان و پرانرژي،‌ حضور خويش را در اين دوره از پيكارها با برد پرگل 4 بر صفر برابر استراليا اعلام كردند. پس از آن در ديداري كه سزاوار باخت نبودند، برابر صربستان يك بر صفر نتيجه را واگذار كردند و بعد غنا، تيم قدرتمند و شگفتي‌ساز اين دوره آفريقا را يك بر صفر شكست دادند.
پس از اين سه بازي، قدرت پنهان ژرمن‌ها برابر انگليس و آرژانتين، دو قدرت جهان تازه نمايان شد بطوريكه در يك هشتم نهايي، حريف بريتانيايي را كه توسط فابيو كاپلو، مربي بزرگ و نامدار ايتاليايي هدايت مي شد، 4 بر يك شكست دادند، سپس در يك‌چهارم‌نهايي برابر تيم تحت رهبري ديگو مارادونا 4 بر صفر پيروز شدند.
در نقطه مقابل اسپانيا، قهرمان دو سال قبل اروپا با در اختيار داشتن ستارگاني تاكتيك‌پذير و تكنيكي همچون اينيسته‌ا، ژاوي، راموس،‌ كاسياس و ويا، شروع خود را تلخ و ناگوار در اين جام آغاز كردند. زيرا ابتدا يك بر صفر مغلوب سوئيس شدند.
پس از آن ماتادورها 2 بر صفر از سد هندوراس عبور كردند و 2 بر يك شيلي را كنار زدند تا سهميه صعود كسب كنند. در ابتداي مرحله حذفي يك بر صفر، پرتغال را با نامداراني همچون كريستيانو رونالدو را شكست دادند و براي ورود به نيمه‌نهايي با يك گل ديرهنگام توسط داويد ويا از سد پاراگوئه عبور كردند.
ديگر بازي نيمه نهايي امشب بين تيم هاي هلند و اروگوئه برگزار مي شود.ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : lig2futsal |

 

 

انتقاد شدید لاریجانی ازتجمع مقابل مجلس

 

رییس مجلس شورای اسلامی، گفت:« روز سه شنبه در موضوع طرح ساماندهی به موسسات آموزش غیردولتی نكاتی را به استحضار رساندم. هر چند به نظر بنده ورود مجلس به این موضوع در شرایط فعلی به مصلحت نبود، اما اولا مجلس و نمایندگان دارای حق رسیدگی به كلیه‌ امور كشور را دارند. ثانیا با توجه به وجود شورای محترم نگهبان در مواردی كه خروج از قانون اساسی رخ دهد موضوع حل خواهد شد و به هیچ‌وجه بن‌بستی در كار وجود ندارد، اما برخی شعارهایی كه روز گذشته اجتماعی كه برخی از عزیزان بسیجی دانشجو در جوار مجلس مطرح كردند به هیچ‌وجه با مصالح نظام و ادب اسلامی سازگار نبود.»

رییس قوه مقننه تصریح كرد:« شعارهایی كه به اینجانب داده شد قاعدتا حجت شرعی دارند و بنده مساله‌ای با آن بیانات ندارم و آن باید بین بنده و خدا باشد، اما توهین به یك نهاد مهم و یك قوه از سه قوه‌ی كشور، نه سنت امام (قدس سره) بود و نه راه و مسلك رهبر معظم انقلاب.»

لاریجانی به تعدادی از شعارهای داده شده در روز گذشته اشاره كرد و گفت:" وای بر این مجلس جاسبی‌گرا"،"مجلس بی‌كفایت حمایت حمایت"،"وكیل جاسبی‌گرا استعفا استعفا"،"مجلس اشرافیت مایه‌ ننگ ملت"،"نماینده جاهل نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم"،"خانه ملت ننگ ملت"،"مجلس بی‌ولایت تعطیل باید گردد"،"مرگ برمنافق"،"مافیای مجلس پیوندتان مبارك" تابلوی كیف انگلیسی را هم برای توهین مجلس آوردند.

رییس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این شعارها و متاسفانه مطالب موهن دیگر در بنرها چیزی نبود كه مخفی باشد، در منظر تمام رسانه‌های داخلی و خارجی این اقدامات صورت گرفت.

وی با طرح این سوال كه «آیا درست است كه قوه‌ مقننه كشور كه مفتخر به اسلامی بودن و ولایی بودن است این‌گونه در معرض ناسزا و دشنام قرار گیرد؟»، گفت: این مجلس را متهم به كیف انگلیسی می‌كنید؟ این مجلس را متهم به بی‌ولایتی و تهدید به تعطیل می‌كنید؟ این مجلس خمینی است، این مجلس خامنه‌ای است.

در این هنگام نمایندگان با سردادن الله اكبر خامنه‌ای رهبر و احسنت احسنت سخنان لاریجانی را تایید كردند.

لاریجانی اظهار كرد: این مجلس خامنه‌ای است كه شما درباره‌ او چنین گفتید. آیا این راه و رسم رفتار حزب‌اللهی و ولایی است؟ كجای سنت 30 ساله‌ی انقلاب از لسان امام و رهبر معظم انقلاب كوچك‌ترین توهینی به مجلس سراغ دارید؟ این مصداق بی‌بند و باری گفتاری كه رهبر معظم چند سال پیش انذار دادند، نیست؟ آیا وقت آن نرسیده قدری در رفتار و گفتار خود تجدیدنظر كنید؟

وی افزود: گیریم كه در مصوبه‌ای از صدها مصوبه‌ی مجلس، ایرادی وجود دارد، آیا این حق است این گونه توهین‌های ناحق به مجلس شود؟ بنده ضمن تاسف از این رفتار غیراسلامی و غیرولایی و محكوم كردن این گفتارها نسبت به مجلس شورای اسلامی به این عزیزان جوان نصحیت می‌كنم كه مراقب باشید برای انجام وظیفه‌ی اسلامی خود، دچار ده‌ها لغزش غیراسلامی نشوید و آن مراكزی كه این تجمعات را شكل می‌دهند، به رفتار خود توجه كنند.

نماینده مردم قم در مجلس، گفت: این دفاع از رهبری نیست. رهبری نیازی به این حركات ضعیف ندارد. همه قوا تحت نظر ولایت فقیه هستند و مفتخرند.

به گزارش ایسنا، این بخش سخنان دكتر لاریجانی با الله اكبر، خامنه‌ای رهبر و مرگ بر ضد ولایت فقیه نمایندگان همراه شد.

در ادامه‌ی لاریجانی افزود: مجددا عرض می‌كنم در شرایط فعلی كشور به هیچ‌وجه این‌گونه كشمكش‌ها را به مصلحت جامعه نمی‌دانم. زمان همدلی و مقاومت است نه تفرقه و تخریب و متاسفم كه این‌گونه اقدامات و شعارها، مستمسكی برای رسانه‌های بیگانه فراهم كرد كه به اختلافات دامن بزنند.

لاریجانی همگان را به وحدت دعوت كرد و گفت: در شرایط آرام و متعادل، كشور می‌تواند از حقوق ملت دفاع كند. درست است كه شورای انقلاب فرهنگی نهاد محترمی است اما مجلس شورای اسلامی یك قوه‌ی كشور است و احترام همه‌ی نهادها و قوا، دال به فهم درست راه رهبری است.

رییس مجلس شورای اسلامی، تصریح كرد: ضمنا همان‌گونه كه روز گذشته هم بیان شد اگر برخی دوستان نصیحت حقیر را می‌پذیرفتند و از طرح موضوع منصرف می‌شدند، به صلاح مجلس و كشور بود، اما فعلا هم با تدبیر موضوع حل خواهد شد؛ و بی‌جهت نباید به این مساله چه داخل مجلس و چه بیرون آن دامن زد؛ و ان‌شاءالله از طریق درست و قانونی موضوع حل خواهد شد.

لاریجانی در پایان از نمایندگان مجلس خواست نسبت به این مسائل با مدارا عمل كنند.

در پایان نطق لاریجانی، باز هم سخنان وی با احسنت گفتن نمایندگان همراه شد...../تحلیل:ایسنا

 

 ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : lig2futsal |

 

دادگاه محمد نوری‌زاد برگزار شد

 

سید محمود علیزاده طباطبایی  با بیان این مطلب، اظهار كرد: با شكایت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر كشور، پرونده‌ای به اتهام توهین به امام جمعه مشهد در شعبه 1059 دادگاه عمومی برای محمد نوری‌زاد تشكیل شده است.

وی افزود: امروز موكل از زندان اوین به دادگاه منتقل شد و ما در جلسه دادگاه با ارایه‌ رای قطعی شعبه 54 دادگاه تجدید نظر مبنی بر این كه موكل پیش از این به اتهام توهین به امام‌جمعه مشهد، محكوم شده است، تقاضای مختومه شدن پرونده را كردیم.

وكیل مدافع محمد نوری‌زاد از تقاضای موكلش برای ارائه مرخصی خبر داد و گفت: درخواست خود را به دادستانی تهران ارائه می‌كنیم...../تحلیل:ایسناادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : lig2futsal |

 

 

 

445 هزار يورو پاداش درانتظاربازيكنان برزيل


بيش از 10 ميليون يورو بودجه قهرماني اختصاص يافت

445 هزار يورو پاداش در انتظار بازيكنان برزيل

اعضاي تيم ملي برزيل در صورت قهرماني در جام‌جهاني 2010 آفريقاي‌جنوبي با پاداش كلاني روبرو مي‌شوند.

به نقل از روزنامه اوگلبو، فدراسيون فوتبال اين كشور اعلام كرد در صورت كسب چنين افتخار بزرگي رقمي بالغ بر 10.5 ميليون يورو به عنوان پاداش براي زردپوشان در نظر خواهد گرفت.
براساس تصميم مقامات اين سازمان در اين حالت بازيكنان و مربيان برزيل هريك 445 هزار يورو پاداش قهرماني خواهند گرفت.
اين رقم در جام جهاني گذشته بالغ بر 300 هزار يورو درنظر گرفته شده بود.
پيكارهاي جام جهاني 2010 از تاريخ 21 خردادماه سال جاري با حضور 32 تيم در 8 گروه آغاز خواهد شد. برزيل كه توسط كارلوس دونگا هدايت مي‌شود، در گروه هفتم با كره‌شمالي، ساحل‌عاج و پرتغال به رقابت خواهد پرداخت...../تحلیل:فارسادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : lig2futsal |
رپورتاژ
لیست تقریبی قیمت اجاره خودرو
فال حافظ
سرویس VOIP چیست
درباره پرورش جوجه بوقلمون
شهرهای توریستی با تورهای اروپا روسیه آنتالیا و استانبول
نکاتی در باره کامل بودن تجهیزات تالار عروسی
خرید بلیط چارتر از آژانس مسافرتی معتبر
بهترین راه برای انتخاب آتلیه عروس
نورپردازی نما و آلاچیق
طراحی سایت اصفهان |طراحی سایت حرفه ای | سئو تضمینی سایت
تشک رویا
معرفی جاذبه های گردشگری همدان زنجان و تورهای نوروزی 96 هند چین
اتوبار و باربری آریا
بازی اندروید
هدایای تبلیغاتی
دانلود آهنگ جدید
درج آگهی رایگان
معرفی سرویس کاهش پینگ و نحوه عملکرد آن در ایران
مدل لباس عروس
چگونگی افزایش زیبایی با جراحی زیبایی

لینک های مفید
آموزش عکاسی | فروش مکمل بدنسازی | طراحی جعبه | تبلیغ در اینستاگرام | برش لیزر | طراحی آبنما | درج آگهی | نازایی | فال حافظ |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.